Tín Hiệu Bão

Tín Hiệu Bão

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
23:07 22-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện về tổng tài bá đạo thay em trai đã mất nuôi hoa tơ hồng vàng bị mù. *Tơ hồng vàng: một loại thực vật ký sinh trên cây khác, nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cây chủ cho tới khi cây chủ chết. Nên nó còn được dùng để chỉ những người sống dựa dẫm vào người khác.

--- From MwManga.Net