Thuốc Giải

Thuốc Giải

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
21:07 29-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Một người là đại thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà trở thành tên vô dụng; một người là lưu manh đường phố có tuổi thơ nghèo khổ và mắc bệnh tâm thần; vì một thùng rác mà tranh chấp; đại thiếu gia Trình Khác bị thương tật cấp 10 phải tự lo liệu cuộc sống; và anh ba Giang Dư Đoạt toàn thân khí chất cường đạo; lúc bắt đầu duyên phận giữa họ là không đánh không quen biết; về sau họ trở thành sự cứu rỗi duy nhất của nhau trong cuộc đời tăm tối. Cậu là thuốc giải của tôi, bệnh thì sẽ liếm một chút.

--- From MwManga.Net