Thái Giám Ngày Ngày Đều Muốn Tránh Xa Hoàng Thượng

Thái Giám Ngày Ngày Đều Muốn Tránh Xa Hoàng Thượng

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
21:07 20-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Vừa xuyên không đã thành thái giám ư?!
 
...Thôi được, thái giám thì thái giám vậy, đợi mình từng bước trèo cao rồi thì có thể nghĩ cách xuyên về thời hiện đại, trở lại làm một người con trai bình thường. Tâm lý ta phản nghịch, nào là tiến hoá tối thượng các kiểu, quyền thế áp đảo, điên cuồng mất trí các thứ... Đột nhiên có người đến cắt ngang giấc mộng đẹp của ta:
 
"Tạ công công, đêm nay hoàng thượng lật thẻ của ngươi đấy."
 
"Nà ní?!"

--- From MwManga.Net