Số Ngày Cùng Tra Công Quyết Đấu Trực Diện

Số Ngày Cùng Tra Công Quyết Đấu Trực Diện

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
21:07 29-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Dư Bảo Nguyên yêu tới mức moi tim moi phổi ra, vậy mà vẫn bị tên tra nam cặn bã bỏ rơi. Bị đánh gục sao? Không thể tồn tại được nữa sao? Cho dù cuộc sống hỗn loạn, mơ hồ mông lung… Nguyên Bảo ca ca trời sinh cứng đầu cố chấp lại kiên cường mạnh mẽ. Vì vậy, dù cho tên tra nam cặn bã nào đó đau lòng cầu xin tha thứ, Nguyên Bảo ca ca cũng không động tâm, vừa uống trà vừa trêu chọc mèo con, lại còn bảo “ Trời lạnh rồi, có vài tên nam nhân cũng cần được dạy bảo rồi”.

--- From MwManga.Net