Người Tình Martini

Người Tình Martini

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
18:08 03-08-2022
Tóm tắt nội dung:

Trai thẳng Nguyên Tiêu là một thực tập sinh sau khi nhận chức thì phát hiện, người tán tỉnh và bị mình từ chối lúc trước ở quán bar lại chính là sếp của mình – Lý Nguyên Tiêu một biên kịch nổi tiếng! Dưới sự mai mối của người bạn thân, anh ấy đã cong hoàn toàn, dấn sâu vào tình yêu, đến sau cùng nhận ra tình yêu cũng giống như thử rượu, đắng ngọt hòa lẫn vào nhau…

--- From MwManga.Net