Lâu Rồi Không Gặp

Lâu Rồi Không Gặp

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
23:07 25-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Xem mắt xem phải bạch nguyệt quang, không ngờ bạch nguyệt quang thay đổi tính tình.
Gương vỡ lại lành, quay đầu ăn cỏ cũ.
Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả.
Ba năm sau, hai người lại trở thành hàng xóm của nhau. Không chỉ vậy còn trở thành bạn học. Tiện đà trở thành mối tình đầu của nhau. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chia tay...
Mười năm trôi qua, lần thứ hai gặp lại, lại phát hiện sau khi mất đi mới biết quý trọng, người này sao đã thay đổi tính cách rồi…

--- From MwManga.Net