Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba

Ongoing Phong Tỷ Trung Quốc
Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Cập nhật lúc:
23:07 30-07-2022
Tóm tắt nội dung:

Tác giả: 语笑阑珊 (Ngữ Tiếu Lan San)
VĂN ÁN:
22 tuổi, Thẩm Thiên Lăng lần đâu tiên nhận được được giải ảnh đế trong cuộc đời. Sau đó, ngay vào lúc anh đang cầm chiếc cúp mà nước mắt rưng rưng thì một miếng trần nhà rơi ầm xuống đất, vô cùng chuẩn xác mà đập trúng vào đầu anh.
Sau đó anh liền xuyên qua! Tần Thiếu Vũ: Nếu Lăng Nhi nguyện ý thì bất cứ lúc nào Truy Ảnh Cung cũng có thể tổ chức hỉ sự. Thẩm Thiên Lăng: Thật không dám giấu giếm, ta đặc biệt không muốn.

--- From MwManga.Net