Danh sách truyện: Đô Thị

Thể loại Đô Thị, như chính cái tên đã gọi. Đây là thể hiện đại và gần gũi với chúng ta. Cốt truyện xoay quanh về cuộc sống sinh hoạt, các tình tiết được diễn ra ở đô thị và thành phố.

 

Top ngày
Top tuần
Top tháng
TOP
Đăng ký mới
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Bạn sẽ bị trừ coin khi thực hiện hàng động này!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!