Danh sách truyện: Adventure

Nếu bạn đọc về bộ manga nói về 1 cuộc hành trình, đầy tính phiêu lưu, khám phá và mạo hiểm thì đây chính là thể loại Adventure.
(Adventure là thể loại truyện phiêu lưu, mạo hiểm, kể về hành trình của các nhân vật)

 

Top ngày
Top tuần
Top tháng
TOP
Đăng ký mới
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Bạn sẽ bị trừ coin khi thực hiện hàng động này!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!