Danh sách truyện: Adult

Adult là thể loại truyện dựa trên vấn đề giới tính nhạy cảm dành cho lứa tuổi trên 18, người trưởng thành, được nhiều tác giả khác nhau khai thác về các vấn đề bạo lực, tình dục…

 

Top ngày
Top tuần
Top tháng
TOP
Đăng ký mới
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc {coin} coin
Bạn sẽ bị trừ coin khi thực hiện hàng động này!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!